Skip to main content

Toelichting op de financiële overzichten 2019

STICHTING AUROFONDS

BESTUURSSAMENSTELLING

De bestuurssamenstelling is in 2019 ongewijzigd gebleven.


BELONINGSBELEID 2019

Zoals in alle voorgaande jaren hebben de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen.

 

NALATENSCHAP MEVR. DOROTHY KING

In 2019 is het restant van het legaat van Mevr. Dorothy King ten bedrage van €8,894,45 aan Stichting Aurofonds overgemaakt. Het totale legaat van Mevr. Dorothy King is derhalve €375,922.18.
Hiervan zijn de volgende bedragen voor Auroville projektondersteuning betaald:

Projekten in 2017                               40,041.41

Projekten in 2018                            170,800.00

Projekten in 2019                               21,296.84

Totaal donaties                                2,32,138.25

Nog te besteden                             1,43,783.93

 

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN VERMOGEN

(Waarschuwing: De Balans 2019 en de Staat van Baten en Lasten 2019 zijn opgemaat in het Engelse systeems, d.w.z. met omkering van de punten en komma’s in de cijfers).

Per 31-12-2019 is het Nederlandse vermogen verminderd met €15,208.70 (van €170,824.70 tot €155,616.00).
Het Indiase vermogen bij het Unity Fund is vermeerderd met Rs 65,329.00 (van Rs 102,595.00 tot Rs 167,924.00), terwijl het vermogen bij de Financial Service vermeerderd is met Rs 2,254.00 (van Rs 1,280.43 naar Rs 3,534.43). Een overboeking van €14,150.60 in December 2019 was in 2019 nog niet in India bijgeschreven. Het Indiase kasbestand was per 31-12-2019 Rs 10,000 negatief.

Het Nederlandse vermogen staat op rekening bij de ING. Het Indiase vermogen staat open een rekening bij het Unity Fund en Financial Service, Auroville, en in het kasbestand.

 

PUBLIKATIES

De boekenvoorraad van Aurofonds, die bij Stichting Namaste in Leersum gratis was opgeslagen, nam te veel ruimte in beslag, terwijl de verkoop van boeken aanzienlijk is teruggelopen. Het bestuur is er daarom mee akkoord gegaan om een deel van deze boekenvoorraad te slechten.

De volgende hoeveelheid boeken is geslecht:

                                                                                              Voorraad             geslecht              voorraad

                                                                                              30-11-2019                                         31-12-2019


De Visie van Sri Aurobindo                                                308                        138                      170

Alle Leven is Yoga                                                              467                        335                      132

Sri Aurobindo, een korte biografie                                      1159                      1005                     154

Voorbij de Mens                                                                   1500                      1397                    103

De Moeder, het Verhaal van Haar Leven                             1054                      959                       95

 

De voorraad positie van de andere boeken is als volgt:

 De Toekomst van de Mens     5
 Het Goddelijke binnen je Bereik    9
 De Moeder III, trilogie   62
 Sri Aurobindo of Het Avontuur van het Bewustzijn       386
 Savitri Nederlands / Engels (2 delen)      10
 The New Spirituality    66
 Perparing for the Miraculous    26
 Op Weg naar het Bovenmenselijke   73

                                                                        

AUROVILLE PROJEKTEN

De volgende projekten zijn in 2019 ondersteund:

  • Dakreparatie van het kantoor van Auroville Today, het maandelijkse tijdschrijft van Auroville, €24.
  • Donatie aan het School Education Fund van de Sri Aurobindo International Institute of Educational Research ten behoeve van de kinderen Hannah en Antonio, Rs 50,000.
  • Donatie aan Santé Clinic voor de kosten van het bouwen van een garage en parkeerplaats voor de ambulance, voor een overdekte parkeerplaats voor fietsen en motorfietsen van het personeel van Santé Clinic, en voor het plaveien en van de parkeerplaats, Rs 500,000.
  • Donatie aan Quiet Healing Centre voor kustbescherming project, Rs 57,414.

 

NIET BEGONNEN PROJEKT

Het Vibrance Housing Project, waarvoor in 2018 een donatie van Rs 10,000,000 is overgemaakt aan het Unity Fund, is in 2019 nog niet van start gegaan. Deze donatie zal in 2020 voor dit doel gebruikt gaan worden.

 

NIET VOLLEDIG GEREALISEERD PROJEKT

Stichting Aurofonds heeft in 2018 een reservering van Rs 10,000,000 gemaakt voor het bouwen van pieren voor de kustbescherming van het Quiet Healing Center van Auroville, als ontworpen door het National Instute of Ocean Technology, Chennai. Dit projekt is echter geblokkeerd door de naburige vissers, die bezwaar aantekenden dat zij de ligplaats voor hun vissersboten door deze pieren zouden verliezen. Daarom heeft het Quiet Healing Center een barriere van zandzakken van ca 3 meter hoog en 3-4 meter wijd opericht, die met blauw pastic zijn afgedekt. Stichting Aurofonds zal in 2020 een donatie voor dit werk doen.

 

PROJEKT ONDERZOEK

In 2018 heeft het bestuur van Stichting Aurofonds belangstelling getoond voor 2 projekten, waarvoor echter in 2019 geen projektvoorstellen zijn ingediend. Voor deze projekten zal Aurofonds wellicht in 2020 een donatie doen.

  • Crematorium
  • Grote koelbox voor het opbaren van een overleden persoon

 

BELEIDSPLAN 2020

  • De projektondersteuning voor Auroville projekten zal in 2020 worden gekontinueerd.
  • Er zijn geen vooruitzichten om opnieuw boeken van of over Sri Aurobindo en De Moeder uit te geven.
  • Het bestuur zal de volledige lezingen van Georges Van Vrekhem op de website Wisdom Splendour channel You Tube beschikbaar maken onder de titel "Talks by Georges Van Vrekhem".

Klik hier voor Balans rekeningen 2019

Klik hier voor Staat van baten en lasten 2019

-.-.-.-.-