Skip to main content

Toelichting op de financiële overzichten 2014

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamensteling is in 2014 ongewijzigd gebleven.

Fondswerving

Bestuurslid Carel Thieme heeft in April en October bezoeken aan Nederland gebracht voor fondswerving. Dit heeft geresulteerd in een donatie van Euro 50,000 en een toezegging voor een mogelijke toekomstige donatie.

Stichting Aurofonds heeft ook de domein naam aurobindo.nl gedoneerd gekregen. Echter, kort na de donatie ontstond er een dispuut met Aurobindo Pharma Nederland, die de domein naam claimde en uiteindelijk een procedurer aanhangig maakte bij WIPO in Geneve. Gezien de de doelstellingvan Aurofonds en de te verwachten hoge kosten van een procedure heeft het bestuur besloten de domein naam overe te dragen tegen een vergoeding van € 7.500. Dit bedrag is toegekend aan een Auroville projekt.

Balans, Staat van Baten en Lasten en Vermogen

(Waarschuwing: De Balans 2013 en de Staat van Baten en Lasten 2013 zijn opgemaakt in het Engelse systeem, met omkering van de punten en kommas.)

Het Nederlandse vermogen is vermeerderd met € 935,08 (van € 19,450.75 in 2013 tot € 20,385.83 in 2014). Het Indiase vermogen is vermeerderd met Rs 83.159,75 (van Rs 10.045,68 in 2013 naar Rs 93,205.43 in 2014).

Het Nederlandse vermogen staat op een rekening bij de ING. De Roparco rekening is in 2014 opgeheven. Het Indiase vermogen staat op een rekening van de Financial Service, Auroville. De rekening bij de Central Bank of India is in 2014 opgeheven.

Uitgaven

De uitgave van het boek “Savitri” van Sri Aurobindo in vertaling van Martin Schreurs. met op de linkerbladzijde de oorspronkelijke Engelse tekst en op de rechterbladzijde de Nederlandse vertaling is, in een oplage van 300 exemplarenin 2014 verschenen.

Exemplaren vanSavitri zijn gratis ter beschikking gesteld aan de inwoners van Auroville. Het boek is verder verkijgbaar in de boekwinkels in Auroville en via de Aurofonds en Namaste internet sites en via het Centraal Boekhuis.

Projekten

De volgende Auroville projekten zijn in 2014 ondersteund:

  1. Reach for the Stars, een projekt dat studiebeurzen verstrekt aan achtergestelde kinderen van de Auroville omringende dropen in Tamil Nadu: Rs 450.000.
  2. Auroville Village Action, een projekt dat de ontwikkeling in de Auroville omringende dorpen ondersteunt: Rs 500.000.
  3. Voor het afbouwen van het Auroville Integral Health Services, nu onder de nieuwe naam Arogyam, is een donatie gegeven van Rs 1.400.000. Voor de aanschaf van meubilair is een donatie gegeven van Rs 2.512.113. Naar verwachting zal Arogyam in 2015 in gebruik worden genomen.
  4. Voor het projekt Leading Sustainable Tomorrows, dat zich tot doel stelt om kurussen te verzorgen voor midden en top kader Indiaas bedrijfsleven: Rs 269.156 (fase 1) en Rs 140,000 (fase 2).
  5. Voor het mediatie centrum Koodam, ter ondersteuning van een tweede mediator: Rs 40.000.
  6. Voor het projekt Menstrual Health Management:Rs 173.574. Dit projekt betrof de organisatie van een seminar omtrent de afvalverwerking van maandverband en luiers.
  7. Voor het projekt digitalisatie van Auroville Today Rs 186,638. Dit bedrag is gebruikt voor het digitaliseren van het maandelijkse tijdschrift Auroville Today.
  8. Voor het verbeteren van de rioolafval verwerking van Auroville: Rs 38,606. Dit bedrag is gebruikt voor het graven van een tweetal werkkuilen en voor rioolafval testen.
  9. Als bijdrage aan het moratorium van Auroville (Farewell Building): Rs 9,50,709. Dit bedrag is gedoneerd om dat de ingeschatte kosten van dit gebouw ver zijn overschreden. Met deze donatie kan de concentratie kamer, waar men afscheid kan nemen van de overledene, afgebouwd kan worden. Naar verwachting zal het moratorium in 2015 in gebruik worden genomen.
  10. Voor de aanschaf van een ‘gravity seperator’ voor de Annapurna boerderij om graan te sorteren: Rs 477.870.

De Auroville Eco Service heeft een bedrag groot Rs 50,000, deel van een donatie gedaan in 2013, aan Aurofonds geretourneered omdat de geplande aankoop van een wasmachine die afval-plastic kan reinigen niet is doorgegaan.

Op 31-12-2014 was van de totale netto donaties ad Rs 7.431.526, Rs 200.000 nog niet toegewezen. Deze toewijzing zal in 2015 haar beslag krijgen. (NB: Alle projekt donaties aan Auroville gaan via de Auroville Unity Fund. Na aftrek van bankkosten wordt 1% administratiekosten over de donatie in rekening gebracht.)

Beloningsbeleid 2014: Zoals in alle voorgaande jaren hebben de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen.

Beleidsplan 2014

Fondswerving

De fondswerving voor projekten in Auroville en voor uitgaven van nieuwe boeken zal in 2015 worden gecontinueerd.

Projekt ondersteuning

Het bestuur zal in 2015 het restant bedrag van Rs 200.000 aan diverse Auroville projekten toewijzen. Mocht het bestuur in haar fondswerf aktiviteiten slagen, dan zal het bestuur ook die fondsen toewijzen.

Publikaties

Het bestuur zal onderzoeken of de vertaling van Sri Aurobindo’s The Life Divine door Chris Duindam toereikend is om in boekvorm te worden uitgegeven.

 

Klik hier voor Balans rekeningen per 31-12-2014

Klik hier voor Staat van baten en lasten 2014