Skip to main content

foto bloem

Stichting Aurofonds

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Aurofonds is het bevorderen van de eenwording der mensheid op basis van de Integrale Yoga van Sri Aurobindo, daarbij inbegrepen het verlenen van hulp aan het internationale ontwikkelingsprojekt Auroville in Tamil Nadu, India.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het – doen – schrijven of vertalen, uitgeven en verspreiden van literatuur; en het verlenen van financiële en andere steun aan de opbouw en ontwikkeling van Auroville.

ANBI status

Bij beschikking d.d. 8 februari 2008 heeft de belastingdienst Heerlen Stichting Aurofonds aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, met ingang van 1 januari 2008.