Skip to main content

Toelichting op de financiële overzichten 2017

STICHTING AUROFONDS

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling is in 2017 ongewijzigd gebleven.

NALATENSCHAP
Mevr. Drs. Dorothy Elisabeth King, wonende Pieter Borstraat 23 te Amsterdam, is op 31 mei 2017 overleden. Zij heeft de Stichting Aurofonds per testament aangewezen als enig erfgenaam en bestuurslid Carel Thieme als executeur testamentair, met de opdracht  de baten van haar nalatenschap  te besteden aan projecten in Auroville. Het totaal van de in oktober  2017 ontvangen erfenis is Euro  367.027,73.

FONDSWERVING
Een bedrag ad Euro 300,-- is gedoneerd voor landaankoop in Auroville.

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN VERMOGEN
(Waarschuwing: de Balans 2017 en de Staat van Baten en Lasten 2017 zijn opgemaakt in het Engelse systeem, d.w.z. met omkering van de punten en komma’s in de cijfers).

Per 31.12.2017 is het Nederlandse vermogen vermeerderd met Euro 303.463,97 (van Euro 20.262,43 tot Euro 343.726,40).  Het Indiase vermogen is verminderd met Rs 9.604,43 tot Rs 3,43.

Het Nederlandse vermogen staat op een rekening bij de ING. Het Indiase vermogen staat op een rekening van de Financial Service, Auroville en in het kas bestand.

PROJECTEN
De volgende Auroville projecten zijn in 2017 ondersteund:

1.    Auroville Choir, het koor van Auroville voor een uitvoering Euro 500,--.
2.    Farewell Center, het moratorium van Auroville met een bedrag ad Euro 2.200,-- voor keuken installatie en andere interieur benodigdheden.
3.    Hall of Peace, Unity Pavilion, met een bedrag ad Euro 4.341,41 voor de aanschaf van 4 stoelen voor rond de Peace Table of Auroville, gemaakt door Nakashima, New Hope, USA.
4.    Anapurna Farm, met een bedrag ad Euro 33.000,-- voor het aanleggen van een waterbekken om ook in de droge tijd landbouw te kunnen bedrijven

BELONINGSBELEID 2017
Zoals in alle voorgaande jaren hebben de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen.

BELEIDSPLAN 2018

Fondswerving
De fondswerving voor projecten in Auroville en voor uitgaven van boeken zal in 2018 worden gecontinueerd.
De zesde herdruk van het Avontuur van het Bewustzijn, auteur Satprem, vertaling door Dorothy King, zal in april 2018 in Nederland beschikbaar zijn.

Project ondersteuning
De project ondersteuning zal in 2018 worden gecontinueerd. Het streven is dat het leeuwendeel van de nalatenschap van Dorothy  King aan Auroville projecten zal zijn aangemerkt vóór de 28ste februari 2018,  de 50ste verjaardag van Auroville.

Klik hier voor Balans rekeningen en Staat van baten en lasten 2017