Skip to main content

Toelichting op de financiële overzichten 2015

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamensteling is in 2015 ongewijzigd gebleven.

Fondswerving

Bestuurslid Carel Thieme heeft in Maart / April en in Augustus bezoeken aan Nederland gebracht voor fondswerving. Dit heeft geresulteerd in een donatie van Euro 1,000. De kosten van de reis in Augustus waren voor zijn eigen rekening.

Balans, Staat van Baten en Lasten en Vermogen

(Waarschuwing: De Balans 2015 en de Staat van Baten en Lasten 2015 zijn opgemaakt in het Engelse systeem, met omkering van de punten en kommas.)

Het Nederlandse vermogen is vermeerderd met € 815,76 (van € 20.385,83 d.d. 31-12-2014 tot € 21.201,59 d.d. 31-12-2015). Het Indiase vermogen is verminderd met Rs 82.848,00- (van Rs 93.205,43 d.d. 31-12-2014 tot Rs 10.357,43 d.d. 31-12-2015).

Het Nederlandse vermogen staat op een rekening bij de ING. Het Indiase vermogen staat op een rekening van de Financial Service, Auroville en in kasbestand.

Projekten

De volgende Auroville projekten zijn in 2014 ondersteund:

1.    Acres for Auroville, een projekt dat de landaankoop van Auroville ondersteunt Euro 1,000 (Rs 74,360)
2.    Koodam, het Auroville mediatie centrum, voor meubliair: Euro 552 (Rs 41,047)
3.    White Peacock, voor het bouwen van een klaslokaal waar kinderen en volwassenen met klei kunnen werken: Rs 200.000. (Dit bedrag was het totaal dat nog uitstond bij het Unity Fund van Auroville en dat in 2014 nog niet was toegewezen – zie de toelichting op de financiële overzichten 2014)

Beloningsbeleid 2015: Zoals in alle voorgaande jaren hebben de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen.

 
Beleidsplan 2015

Fondswerving
De fondswerving voor projekten in Auroville en voor uitgaven van nieuwe boeken zal in 2015 worden gecontinueerd.

Projekt ondersteuning
De projekt ondersteuning zal in 2016 worden gekontinueerd. Het bestuur heeft besloten de reis- en verblijfkosten van Prof. Dr. Henk Thomas naar Auroville te betalen voor het optimaliseren van zijn onderzoek in de Auroville Economy.

Publikaties
Het bestuur heeft besloten of de Nederlandse vertaling van Sri Aurobindo’s The Life Divine door Chris Duindam niet te publiceren omdat die al beschikbaar is op de internet.

 

Klik hier voor Balans rekeningen per 31-12-2015

Klik hier voor Staat van baten en lasten 2015