Skip to main content

Over Stichting Aurofonds

Naam: Stichting Aurofonds

Datum van oprichting: 22-10-1980

Fiscaal nummer: 006036715

Ingeschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel Oost Nederland: 41244381.

Statutaire zetel: Deventer

Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit drie bestuurders.

Namen van bestuursleden:
1)    Voorzitter: Thieme, Carel Bareld. Datum in functie: 22-10-1980
2)    Penningmeester: Ryckaert, Guido Salomon Marcel. Datum in functie: 01-01-1984
3)    Secretaris: Hilarius, Marianne. Datum in functie: 26-07-2013

Bevoegdheid bestuursleden: Ieder bestuurslid is alleen/zelfstandig bevoegd.