Skip to main content

Toelichting op de financiële overzichten 2016

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamensteling is in 2016 ongewijzigd gebleven.

Fondswerving

Met de hulp van bestuurslid Marianne Hilarius heeft in Augustus 2016 Aurofonds een donatie van Euro 1,200 voor de landaankoop in Auroville ontvangen.

Balans, Staat van Baten en Lasten en Vermogen

(Waarschuwing: De Balans 2016 en de Staat van Baten en Lasten 2016 zijn opgemaakt in het Engelse systeem, met omkering van de punten en kommas.)

Het Nederlandse vermogen is verminderd met € 939,16 (van € 21.201,59 tot
€ 20.262,43). Het Indiase vermogen is verminderd met Rs 753 (van Rs 10.357,43 tot
Rs 9.604,43).

Het Nederlandse vermogen staat op een rekening bij de ING. Het Indiase vermogen staat op een rekening van de Financial Service, Auroville en in kasbestand.

Projekten

De volgende Auroville projekten zijn in 2016 ondersteund:

1.    Acres for Auroville, een projekt dat de landaankoop van Auroville ondersteunt Euro 1,200
2.    Auroville Choir, het koor van Auroville voor een uitvoering: Euro 300.

Beloningsbeleid 2016: Zoals in alle voorgaande jaren hebben de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen.

Beleidsplan 2017

Fondswerving
De fondswerving voor projekten in Auroville en voor uitgaven van nieuwe boeken zal in 2017 worden gecontinueerd.

Projekt ondersteuning
De projekt ondersteuning zal in 2017 worden gekontinueerd.

 

Klik hier voor Balans rekeningen per 31-12-2016

Klik hier voor Staat van baten en lasten 2016