Skip to main content

Waarom Yoga, De Moeder

Consumentenprijs € 8,95 / Blz. 129 / ISBN: 9070 549 018 / Paperback
Waarom yoga, wat is yoga? Het antwoord dat de Moeder (1878-1973), Sri Aurobindo Ashram in India, in deze verzamelde gesprekken geeft, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Haar heldere uiteenzettingen, gebaseerd op Sri Aurobindo’s Integrale Yoga, zijn zowel voor de westerse als voor de oosterse mens van openbarende waarde. Vanuit haar grote liefde, haar diepe wijsheid en fabelachtige occulte kennis geeft zijn in een voor ieder begrijpelijk taal nuchter en met humor een beeld van de innerlijke opbouw van de mens en de occulte werelden, van de realiteit van het Goddelijke, van de relatie tussen mens, God en wereld, van de mogelijkheden in onze aardse evolutie en brengt zij ons in contact met de waarheid achter de dingen van onze dagelijkse werkelijkheid.