Skip to main content

Sri Aurobindo of het Avontuur van het Bewustzijn, Satprem

Consumentenprijs € 21,95 / Blz. 352 / ISBN: 97890 655 61787 / Paperback
Sri Aurobindo (1872-1950) geldt als de meest opmerkelijke en universele denker van het moderne India. Niemand heeft zoals hij de grenzen van het menselijk inzicht en bewustzijn verlegd. Dit boek is geschreven vanuit een westers standpunt. Het bevat een biografie van Sri Aurobindo, die evenals zijn vader in Engeland studeerde en dus het Europese denken kende.

Na zijn westerse opleiding keert de briljante Sri Aurobindo op 21jarige leeftijd terug naar zijn geboorteland en wordt er de revolutionaire bezieler van India’s onafhankelijkheidsstrijd. Na een aantal ingrijpende innerlijke ervaringen vertrekt Sri Aurobindo naar Pondicherry, waar hij een volumineus oeuvre schrijft, een moderne ashram sticht en uitgroeit tot een van de voornaamste spirituele vernieuwers van deze tijd door zijn unieke synthese van Oost en West.

Het boek verschaft ook aan de westerse scepticus een diep inzicht in het Indiase denken en toont aan dat dit in gebieden doorgedrongen is die aan ons en onze psychologische inzichten nog weinig bekend zijn. ISBN 9789065561787 / Blz 352