Skip to main content

Moeder of het Goddelijk Materialisme I, Satprem

Consumentenprijs € 22,00 / Blz. 366 / ISBN: 97890 202 49169 / Paperback
Het eerste deel van Satprems indrukwekkende biografie van de Moeder, geboren Mira Alfassa.. Hij beschrijft hierin de spontane paranormale en spirituele ervaringen tijdens haar kinder- en jeugdjaren in Frankrijk, haar occulte belevenissen in Algerije, de eerste ontmoeting met Sri Aurobindo in 1914. Na een vierjarig verblijf in Japan vestigt de Moeder zich in 1920 voorgoed bij Sri Aurobindo in Pondicherry, waar onder haar stimulerende leiding een unieke ashram wordt uitgebouwd. Dit eerste deel eindigt bij het overlijden van Sri Aurobindo in 1950. Een fascinerend levensverhaal, meeslepend geschreven, over een van de opmerkelijkste vrouwen van deze eeuw, die het spirituele tot in de materie wil verankeren, de geest in het lichaam, om een vergoddelijkt leven op aarde mogelijk te maken.

Moeder of het Goddelijk Materialisme I, Satprem