Skip to main content

Kiezen voor het Goddelijke, De Moeder

Wie de Moeder (1878-1973) was en wat zij betekende en nog betekent, begint men te vermoeden wanneer men deze gesprekken leest, die gehouden werden op het ruime, zanderige speelterrein van Sri Aurobindo Ashram te Pondicherry, Zuid-India. Daar las zij 's-avonds voor uit het werk van Sri Aurobindo of uit haar eigen werk, waarna jong en oud haar vragen stelden.

Omdat de kinderen erbij waren, hield zij haar antwoorden, binnen het perspectief van de integrale yoga en de evoluerende mens, zo eenvoudig mogelijk, hoewel er zulke onderwerpen aan de orde kwamen als mediatie, concentratie, de bewustzijnsniveaus en -werelden, religie, kunst, moraal, liefde, oorlog, slapen en dromen, occulte verschijnselen, reïncarnatie enzovoort.

Zij geeft in de levendige, soms humoristische gesprekken een totaal nieuwe visie op de menselijke persoonlijkheid en maakt ons bewust van onze mogelijkheden.

Vanuit haar diepe spirituele ervaringswijsheid en grote occulte kennis laat zij ons zien hoe wij zelf de gewoonste dingen van het dagelijks leven kunnen gebruiken om ons diepste innerlijke wezen te vinden en brengt zij het Goddelijke op een bijna huiselijke manier binnen ons bereik.