Skip to main content

Het Goddelijke Leven 1, Sri Aurobindo

DE EERSTE bezorgdheid van de mens in zijn ontwaakte gedachten en naar het schijnt, zijn onvermijdelijke en laatste bezorgdheid, --- want het overwint de langste perioden van scepsis en keert terug na iedere ballingschap, --- is ook de hoogste, die zijn denken kan doorzien. Zij manifesteert zich in de divinatie van de Godheid, de impuls naar vervolmaking, de zoektocht naar zuivere Waarheid en onvermengde Zaligheid, het gevoel van een geheime onsterfelijkheid. De oeroude dageraden van de menselijke kennis hebben ons achtergelaten als hun getuige van dit voortdurende streven; wij zien vandaag een mensheid, die verzadigd is van, maar niet bevredigd is door de triomfantelijke analyse van uiterlijkheden van de Natuur, die zich voorbereidt terug te keren naar haar oeroude verlangens. De eerste formule van Wijsheid belooft haar laatste te zijn, --- God, Licht, Vrijheid, Onsterfelijkheid.