Skip to main content

De Toekomst van de Mens, Sri Aurobindo

Consumentenprijs € 13,50 / Blz. 166 / ISBN: 97890 202 59711 / Paperback
Wij voelen ons meegesleurd in een stroom van versnelde evolutie. Alle structuren van de moderne wereld veranderen snel. De vooruitgang in natuurwetenschap en technologie schept meer problemen dan kunnen worden opgelost. De menselijke geest is niet in staat gelijke tred te houden met de beweging, die hijzelf op gang heeft gebracht. Wat betekent deze crisis? Zullen alle oude waarden worden afgebroken en zal de moderne wereld in een rampzalige vernietiging eindigen? Of zal een beschaving van vrees en wanhoop, van zielloze onderworpenheid het menselijk ras veranderen in een gigantische mierenhoop?

Nee. De aspiraties van de mens wijzen in de richting van andere mogelijkheden. Hij streeft naar een onbetwistbaar meesterschap over zichzelf, naar een nog niet bereikte volmaaktheid. Hij droomt van vrede, schoonheid en liefde.

Vinden we hierin geen verborgen aanwijzingen dat de Natuur inderdaad in barensnood verkeert, dat er iets nieuws aan het groeien is, dat een zin zal geven aan het menselijk leven op aarde? Kortom, kondigt de huidige crisis een einde aan of een begin? Dit boek is een bloemlezing uit de geschriften van Sri Aurobindo over dit onderwerp - de zin van het leven op aarde en van de huidige evolutionaire crisis-waarvan hij de laatste 40 jaren van zijn leven in Pondicherry, Zuid-India, heeft gewijd. Sri Aurobindo's werk geeft aan de menselijke geest een nieuwe impuls. Het geeft ons een hoopvolle visie op onze toekomst en een sleutel om haar te verwezenlijken.