Skip to main content

De Moeder, het verhaal van haar leven, G. van Vrekhem

Consumentenprijs € 27,00 / Blz. 439 / ISBN: 97890 202 41044 / Paperback
De Moeder werd in 1872 als Mirra Alfassa in Parijs geboren. Ze werd kunstenaar en nam deel aan het sprankelende culturele leven van het Parijs rond 1900. Daarnaast had ze een 'verborgen' leven dat rijk was aan innerlijke ervaringen. In 1914 ontmoette ze op een reis in Pondicherry (India) Sri Aurobindo. Deze ontmoeting bleek het keerpunt te zijn in haar leven. Enkele jaren later voegde ze zich definitief bij Sri Aurobindo. Sinds 1926 werd ze De Moeder van de Sri Aurobindo Ashram genoemd. Samen met Sri Aurobindo werkte ze aan hun Integrale Yoga voor de neerdaling van het supramentale bewustzijn en de verwezenlijking van een nieuwe mens en een nieuwe aarde . Zo legden De Moeder en Sri Aurobindo de grondslag voor de versnelde evolutie van de mensheid.